ANBI Info

Informatie  i.v.m. ANBI Status 2016

Bestuur Edwin & Frank Schut Stichting:

Voorzitter: Dhr.  A.A.Schut, Margrietstraat 48, 6671ZS Zetten.
Email: info@schutstichting.com

Penningmeester: Dhr. J.J.van den Bragt, Reurikwei 28, 6843XW Arnhem.
Email: j.vandenbragt@upcmail.nl

Lid: Dhr. K.Tietema, De Slegge 12, 8255 HH Swifterbant.
Email: ktietema@tietema.nl

Fiscaal nummer:  8046.45.723

Handelsregister:  41053110 Edwin en Frank Schut Stichting.

ANBI register 8046.45.723 m.i.v. 1 januari 2008.

Beloningsbeleid:

De Stichting heeft geen betaalde krachten in dienst, betaalt geen presentiegelden of vacatiegelden aan de bestuursleden.

Doelstelling van de Stichting:

Zie hiervoor pagina Doelstelling.

Beleidsplan van de Stichting:

De werkzaamheden van de Stichting:
Het bestuur tracht door publicaties en adverteren in de media personen met een beperking en hun familie te benaderen en te informeren over de mogelijkheden om op een prettige manier op vakantie te gaan.
Tevens worden personen met een beperking de mogelijkheid geboden om op gunstige financiële voorwaarden aangepaste accommodaties te boeken.

Fondsenwerving:

Het bestuur wijst via haar website en een nieuwsbrief belangstellenden op de mogelijkheid om op fiscaal gunstige wijze de stichting te doneren.

Beheer van het vermogen van de Stichting:

In eerste instantie wordt het vermogen gebruikt om de toegankelijkheid en gebruik van aangepaste accommodaties in eigen beheer te verbeteren. Ook worden op aanvraag  minder draagkrachtige personen met een beperking in de gelegenheid gesteld op gunstige voorwaarden op vakantie te gaan.
Organisaties op non profit basis waar de stichting een samenwerkingsverband mee heeft zo mogelijk financieel te ondersteunen.

JAARVERSLAG 2017:

In 2017 zijn 2 vergaderingen bijgewoond van de Stg TCCdA en is 1 keer in mei een jaarvergadering van de eigen Stichting gehouden in Apeldoorn, waarbij o.a. de jaarstukken zijn gepresenteerd. Er is een nieuwsbrief in mei verstuurd naar diverse nieuwe donateurs alsmede in december een nieuwsbrief verstuurd naar alle donateurs.

In 2017 zijn in het voor- en najaar de chalets in Frankrijk bezocht inzake de opstart in het voorjaar en afsluiting in het najaar. In juni samen met Dhr. & Mevr. Hoenderdos beide campings bezocht, zij helpen ons dit jaar ter plaatse met onze werkzaamheden.

Met de eigenaren van de campings en onze beheerders in de Vendee zijn diverse zaken doorgesproken t.a.v. de bezetting in 2017 alsmede de staat van de inventaris van de chalets. Van onze beheerders in de Vendee hebben we helaas afscheid moeten nemen, zij komen volgend jaar niet terug in Frankrijk. Het bestuur is de Fam. de Jong zeer dankbaar voor hun inzet de afgelopen jaren. Er is inmiddels contact met de eigenaar van Country Camp in Roden. Ook zij zoeken voor het volgend jaar een nieuwe beheerder op de camping in de Vendee. Eigenaar CC wil graag met ons samenwerken.

In juni zijn de onderhandelingen gestart voor de vervanging van het chalet in de Dordogne. Eigenaar Camping en chaletbouwer hebben we op 1 lijn kunnen krijgen en de opdracht tot de bouw is verstrekt. Op de camping hebben we een mooie locatie toegewezen gekregen. Het oude chalet is verkocht voor € 12.700 aan een Nederlandse familie. Het nieuwe chalet is in oktober geplaatst.

Er zijn wederom diverse advertenties, o.a. VSN en Picture Vakanties en aangepaste Vakanties, geplaatst om onze Stichting onder de aandacht te brengen bij onze doelgroep. Ook hebben wij op Facebook onze doelgroepen, ook Belgie, benaderd om onze nieuwe chalets te promoten. Tevens is de website aangepast met de nieuwste foto’s van de chalets. De samenwerking met Reisburo “Buitengewoon Reizen”is ook dit jaar weer perfect geweest, wederom zijn meerdere boekingen via dit buro bij ons binnen gekomen. Ook het VSN Congres in September in Veldhoven hebben wij een presentatie gegeven van onze nieuwe chalets in Frankrijk.

Onze bezetting was in 2017 wederom goed te noemen en de vooruitzichten voor 2018 zijn hoopvol.

We hebben het jaar 2017  mogen afsluiten met een exploitatie overschot van € 8.437,00

Zetten, maart 2018.

De exploitatie over 2017

Opbrengsten voornamelijk uit:
Vergoedingen gebruik Chalets Donaties,rente,schenkingen en opbrengst oud chalet Dordogne € 58.730  
 Kosten:
Afschrijvingen Chalets nieuw,

Afschrijving opgeruimde oude chalets Vendee

€ 18.000

€ 12.584

 

 

Aanpassing Chalets  €  1.339
Kosten standplaatsen Chalets       € 9.091
Overige alg. kosten m.b.t. expl. Aangepaste Chalets € 4.795
Bureaukosten en  Overige alg.kosten o.a. beurzen en Advertentiekosten/Reiskosten   € 4.484
Totale kosten € 50.293  
Voordelig Saldo €   8.437