ANBI Info

Informatie  i.v.m. ANBI Status 2019

Bestuur Edwin & Frank Schut Stichting:

Voorzitter: Dhr.  A.A.Schut, Hofstaete 175, 6674GC Herveld.
Email: info@schutstichting.com

Penningmeester: Dhr. J.J.van den Bragt, Reurikwei 28, 6843XW Arnhem.
Email: j.vandenbragt@upcmail.nl

Lid: Dhr. J.A.Kreder, Het Dok 26, 1502GJ Zaandam
Email: info@brujan.nl

Fiscaal nummer:  8046.45.723

Handelsregister:  41053110 Edwin en Frank Schut Stichting.

ANBI register 8046.45.723 m.i.v. 1 januari 2008.

Beloningsbeleid:

De Stichting heeft geen betaalde krachten in dienst, betaalt geen presentiegelden of vacatiegelden aan de bestuursleden.

Doelstelling van de Stichting:

Zie hiervoor pagina Doelstelling.

Beleidsplan van de Stichting:

De werkzaamheden van de Stichting:
Het bestuur tracht door publicaties en adverteren in de media personen met een beperking en hun familie te benaderen en te informeren over de mogelijkheden om op een prettige manier op vakantie te gaan.
Tevens worden personen met een beperking de mogelijkheid geboden om op gunstige financiële voorwaarden aangepaste accommodaties te boeken.

Fondsenwerving:

Het bestuur wijst via haar website en een nieuwsbrief belangstellenden op de mogelijkheid om op fiscaal gunstige wijze de stichting te doneren.

Beheer van het vermogen van de Stichting:

In eerste instantie wordt het vermogen gebruikt om de toegankelijkheid en gebruik van aangepaste accommodaties in eigen beheer te verbeteren. Ook worden op aanvraag  minder draagkrachtige personen met een beperking in de gelegenheid gesteld op gunstige voorwaarden op vakantie te gaan.
Organisaties op non profit basis waar de stichting een samenwerkingsverband mee heeft zo mogelijk financieel te ondersteunen.

JAARVERSLAG 2018:

In 2018 is 1 vergadering bijgewoond van de Stg TCCdA in Nijkerk en is 1 keer in mei een jaarvergadering van de eigen Stichting gehouden in Apeldoorn, waarbij o.a. de jaarstukken zijn gepresenteerd. Er is een nieuwsbrief in december 2018 verstuurd naar alle donateurs. Er is persoonlijk contact geweest met alle medewerkers van Buitengewoon Reizen in Zwolle alsmede met diverse beheerders van onze chalets in de Vendee in Nederland.

In 2018 zijn in het voor- en najaar de chalets in Frankrijk bezocht inzake de opstart in het voorjaar en afsluiting in september. In juni samen met de eigenaren van beide campings en onze beheerders in de Vendee zijn diverse zaken doorgesproken t.a.v. de bezetting 2018 alsmede de staat van de inventaris van de chalets. Er is inmiddels een goed contact met de eigenaar van Country Camp in Roden, deze wil graag met ons samenwerken in de Vendee en zal op hun beheerders bijeenkomst constant e.e.a. bespreken t.a.v. onze beheer van de chalets in de Vendee.

In de Dordogne zijn thans duidelijke afspraken gemaakt met de eigenaar van de camping t.a.v. de opstart en afsluiting van ons chalet ET08. De eigenaar zal nu de volledige schoonmaak aan het begin gaan uitvoeren, de opvang van de gasten verzorgen en de tussentijdse schoonmaak verzorgen. Ook het afsluiten van het seizoen zal vanaf heden door de camping worden verzorgd.

In de Dordogne is in het voorjaar een nieuwe , ter vervanging van de oude, tillift aangeschaft en in chalet 161 in de Vendee een nieuwe zitbank ter vervanging van de oude.

In het najaar hebben we als bestuurslid het vernieuwde project van de hulpdienst in Zuid-Frankrijk bezocht. Een geweldige verbetering en wij wensen Karin en Hans dan ook heel veel succes in de toekomst

Er zijn wederom diverse advertenties, o.a. VSN en Picture Vakanties en aangepaste Vakanties, geplaatst om onze Stichting onder de aandacht te brengen bij onze doelgroep. Ook hebben wij op Facebook onze doelgroepen, ook Belgie, benaderd om onze nieuwe chalets te promoten. Tevens is onze website aangepast met de nieuwste foto’s van de chalets, recent met de nieuwste foto’s van de zwembaden. De samenwerking met Reisburo “Buitengewoon Reizen”is ook dit jaar weer perfect geweest, wederom zijn meerdere boekingen via dit buro bij ons binnen gekomen.

Onze bezetting was in 2018 wederom goed te noemen en de vooruitzichten voor 2019 zijn hoopvol.

We hebben het jaar 2018  mogen afsluiten met een exploitatie overschot, gezien de extra uitgaven, van € 98,00

Zetten, maart 2019.

De exploitatie over 2018

Opbrengsten voornamelijk uit:
Vergoedingen gebruik Chalets Donaties,rente,schenkingen € 32.653  
 Kosten:
Afschrijvingen Chalets Vendee & Dordogne

 

€ 12.500

 

 

Aanpassing Chalets  €  1.998
Kosten standplaatsen Chalets       € 9.946
Overige alg. kosten m.b.t. expl. Aangepaste Chalets € 3.751
Bureaukosten en  Overige alg.kosten o.a. beurzen en Advertentiekosten/Reiskosten   € 4.360
Totale kosten € 32.555  
Voordelig Saldo €   98,00