ANBI Info

Informatie  i.v.m. ANBI Status 2020

Bestuur Edwin & Frank Schut Stichting:

Voorzitter: Dhr.  A.A.Schut, Hofstaete 175, 6674GC Herveld.
Email: info@schutstichting.com

Lid: Dhr. J. Schut, Lageweg 24, 9551VM Sellingen.

Email: schut66@hotmail.com

Lid: Dhr. J.A.Kreder, Het Dok 26, 1502GJ Zaandam
Email: info@brujan.nl

Fiscaal nummer:  8046.45.723

Handelsregister:  41053110 Edwin en Frank Schut Stichting.

ANBI register 8046.45.723 m.i.v. 1 januari 2008.

Beloningsbeleid:

De Stichting heeft geen betaalde krachten in dienst, betaalt geen presentiegelden of vacatiegelden aan de bestuursleden.

Doelstelling van de Stichting:

Zie hiervoor pagina Doelstelling.

Beleidsplan van de Stichting:

De werkzaamheden van de Stichting:
Het bestuur tracht door publicaties en adverteren in de media personen met een beperking en hun familie te benaderen en te informeren over de mogelijkheden om op een prettige manier op vakantie te gaan.
Tevens worden personen met een beperking de mogelijkheid geboden om op gunstige financiële voorwaarden aangepaste accommodaties te boeken.

Fondsenwerving:

Het bestuur wijst via haar website en een nieuwsbrief belangstellenden op de mogelijkheid om op fiscaal gunstige wijze de stichting te doneren.

Beheer van het vermogen van de Stichting:

In eerste instantie wordt het vermogen gebruikt om de toegankelijkheid en gebruik van aangepaste accommodaties in eigen beheer te verbeteren. Ook worden op aanvraag  minder draagkrachtige personen met een beperking in de gelegenheid gesteld op gunstige voorwaarden op vakantie te gaan.

JAARVERSLAG 2020 :

Aan het begin van het jaar zagen de vooruitzichten er zeer goed uit. De boekingen waren voor alle Chalets bijzonder goed, het zou een top jaar worden. Tot Frankrijk de grenzen ging sluiten, toen kwamen de eerste annuleringen voor de Dordogne in het voorseizoen die niet door  konden gaan. De Camping ging daar half april wel open en de eerste gasten zouden toen komen. Vervolgens annuleringen van gasten in onze doelgroep die niet meer later durfden te komen vanwege de besmettingen. Regelingen moeten treffen en door moeten boeken naar 2021 voor gasten v.w.b. Dordogne en leeg Chalet. Gelukkig ging de Camping in de Vendee pas in Mei open en hebben we daar niet teveel annuleringen gehad echter in zij totaliteit toch niet een jaar waarop we hadden gehoopt. De kosten v.w.b. staangelden en beheerskosten op de campings, verzekeringen e.d. liepen gewoon door. Juist hadden we voor het beheer op de Camping in de Vendee andere en betere afspraken gemaakt en uiteraard ook met hogere kosten. Beide Chalets zullen nu in de toekomst worden beheerd door de directie van de Camping voor zowel voor de schoonmaak als tijdens de begeleiding van de gasten en wisseling van de gasten.

Wij zelf hebben als bestuur de Campings bezocht zodra mogelijk was in het voorjaar inzake opstart en alle mogelijkheden besproken met de eigenaren. Uiteraard ook de uitval doorgenomen. In de Dordogne is i.v.m. slijtage een nieuwe zitbank aangeschaft en inde Vendee zijn in beide Chalets de tuinsets vervangen. In de Vendee is in Chalet 161 vanwege de stormschade de Parabole vervangen en opnieuw afgesteld.

Er zijn wederom diverse advertenties, o.a.  in de bladen Picture vakanties, Aangepaste vakanties, geplaatst om onze Stichting onder de aandacht te brengen van onze doelgroep. Ook hebben wij op Facebook regelmatig onze webisite regelmatig onder de aandacht gebracht van onze doelgroep in Nederland en Vlaanderen en Belgie. De samenwerking en contact met Reisburo Buitengewoon Reizen in Zwolle is nog steeds uitstekend en ook zij boeken nog regelmatig gasten voor onze Chalets, ook zij schenken aandacht op hun wesite aan onze chalets in Frankrijk.

De vooruitzichten voor 2021 zijn weer hoopvol. we hebben uiteraard een aantal gasten van 2020 moeten doorboeken van 2020 naar 2021 hetgeen voor onze opbrengsten gevolgen had. Helaas had dat een gevolg dat we 2020 moesten afsluiten met een verlies van € 4699,00. We hopen dat verlies in 2021 voor een groot gedeelte weer weg te werken.

Herveld mei 2021

 

De exploitatie over 2020

 Opbrengsten €  29.830
  Donaties:
Schenking Fam. Schut €   6889
Vergoedingen gebruik Chalets € 21433
Div. Schenkingen €   1486
Diversen €       22
 
 Kosten:
Afschrijvingen Chalets Vendee & Dordogn

 

 

€ 14340

 

 

 

Aanpassing Chalets    €2.684
Kosten standplaatsen Chalets

 

    € 9.635
Overige alg. kosten m.b.t. expl. Aangepaste Chalets, beheer €4.316
Bureaukosten en o.a. beurzen en vervangingen Advertentiekosten/Reiskosten/verzekering   € 3.554  

 

Totale kosten  

 

 

€ 34.529  

 

Nadelig Saldo €   4.699,00