Doelstelling

Het doel van de stichting is het bevorderen van reizen door mensen met een beperking in het algemeen en door mensen met een spierziekte in het bijzonder. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door;

  • Het samenwerken met instanties welke reizen door mensen met een beperking stimuleren en bevorderen;
  • het geven van adviezen en informatie inzake ondermeer aangepast vervoer en accommodatie;
  • het financieel en/of op andere wijze ondersteunen van minder draagkrachtige gehandicapten met een spierziekte bij het verwezenlijken van hun vakantieplannen;
  • het adviseren van derden inzake het aanbrengen van voorzieningen om het reizen door gehandicapten te vergemakkelijken;
  • alle andere wettige middelen die aan het gestelde doel dienstbaar kunnen zijn.

De stichting beoogt geen winst te maken:

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • Subsidies en donaties;
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • Alle andere verkrijgingen en baten.

De E.& F. Schut Stg. is aangemerkt als een instelling van algemeen nut zoals is bedoeld in art. 24 lid 4 van de successiewet. M.i.v. 1 januari 2008 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Uw bijdragen aan onze stichting komen dus in aanmerking voor aftrek van belasting en zijn uiteraard van harte welkom.

Financiƫle Ondersteuning:

De Edwin & Frank Schut Stichting zal, voor zover het in haar vermogen ligt, minder draagkrachtige personen met een spierziekte, financieel of op andere wijze ondersteunen bij het verwezenlijken van hun vakantieplannen. Een verzoek tot ondersteuning kan worden gericht aan de voorzitter van de stichting die, na overleg met het bestuur, de aanvrager zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis zal stellen omtrent de uitspraak van een eventuele toekenning van een ondersteuning.