Doelstelling

Het doel van de stichting is het bevorderen van reizen door mensen met een beperking in het algemeen en door mensen met een spierziekte in het bijzonder. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door;

  • Het aanbieden en in stand houden van eigen aangepast vakantie accommodaties in Frankrijk voor mensen met een beperking.
  • De aangepaste eigen vakantie accommodaties tegen gunstige voorwaarden aanbieden aan mensen met een beperking
  • Bij onvoldoende mogelijkheden in eigen accommodaties, zo mogelijk behulpzaam zijn bij onderzoek naar andere mogelijkheden
  • Het geven van adviezen en informatie over aangepast vervoer ter plaatse indien mogelijk
  • alle andere wettige middelen die aan het gestelde doel dienstbaar kunnen zijn.

De stichting beoogt geen winst te maken:

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • Subsidies en donaties;
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • Alle andere verkrijgingen en baten.

De E.& F. Schut Stg. is aangemerkt als een instelling van algemeen nut zoals is bedoeld in art. 24 lid 4 van de successiewet. M.i.v. 1 januari 2008 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Uw bijdragen aan onze stichting komen dus in aanmerking voor aftrek van belasting en zijn uiteraard van harte welkom.