Samenwerking

Vanaf 1 januari 2004 is de Edwin & Frank Schut Stichting een samenwerkingsverband aangegaan met de Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur.
M.i.v. 1 januari 2020 is in gezamenlijk overleg het samenwerkingsverband beeindigd.